Uppgift: Skapa ett typografiskt korrekt 16-sidigt magasin inom valfri genre. Magasinet skulle innehålla innehållsförteckning, redaktionssida, plocksida, reportage, information om nästa nummer samt en kupong för att teckna en prenumeration.
Program: InDesign, Illustrator, Photoshop
Genre: Resor
Målgrupp: Reseintresserade unga vuxna. Magasinet riktar sig i främst till kvinnor och män i åldrarna 20–40 år. Målgruppen är människor som ofta drömmer sig bort och gillar att resa ofta och så mycket de bara kan. I och med att personerna gärna drömmer sig bort från vardagen föredrar de stora vackra bilder framför längre texter så länge de inte är väldigt gripande.
Process: För att skapa underlag till magasinet utfördes en genreanalys. Detta för att få en förståelse för den valda genrens typiska bild- och formspråk samt typografi. Med hjälp av den genreanalys som tidigare genomförts kunde man konstatera att det idag saknades ett resemagasin med en lite yngre målgrupp då dagens främsta aktörer på marknaden främst riktar sig till lite äldre människor från medelåldern och uppåt då det ofta anses att det är under den tiden i livet flest människor har tid och ekonomi att resa ofta. Därför togs beslutet att magasinet ska vara ett modernare resemagasin som inte enbart riktar in sig på charterresor. Bilder får ta upp mer plats än text, stora som små där känslan upplevs glad, positiv och äventyrlig. Designen upplevs luftig och aningen exklusiv för att framhäva bildernas känslor, färger och budskap.
Resultat: Slutresultatet blev ett magasin med egenskrivna texter och mycket white-space där bilder får ta stor plats. Reportagen berör platser och aktiviteter som intresserar målgruppen. De färger som används bortsett från svart och vit hämtades utifrån de bilder som används. Färgerna används till större rubriker, citat samt puffar på magasinets omslag. Texterna har flera ingångar i form av ingresser, tips, citat, anfanger samt några ingångsord. Teckensnitten varieras mellan ett antal teckensnitt genom hela magasinet. Didoner, linjärer, anikvor samt skripter varierades beroende på vilket typ av text som sätts.

Bilderna i magasiner kommer från unsplash.com
Back to Top