Uppgift: Skapa affisch- och konceptförslag för utställningen DesignExit 2021. DesignExit är en examensutställning som hålls av sistaårs studenterna från programmet Grafisk design för digitala och tryckta medier vid Högskolan Dalarna.​​​​​​​
Program: InDesign, Illustrator
Process: Uppgiften inleddes med att klassens mål med utställningen sammanställdes till en kreativ brief som alla utgick ifrån. Briefens kärnbudskap var professionalitet, nytänkande, tillgänglighet och att bevara Designexit-varumärket som står för ”Framtiden – vi är bra!”. Utifrån detta utformade alla i klassen varsitt koncept som sedan presenterades. Efter presentationerna utsågs det vinnande förslaget genom en röstning.
Resultat: Mitt koncept One of i kind bygger på att vi ska lyfta fram våra olikheter. Vi är alla unika i allt ifrån utseende till vårt skapande. Genom utbildningen har vi fått prova på samarbeten i olika omfattning och konstellationer och vi har alltid lyckats, trots våra olikheter. Våra olikheter är det som gör oss unika, och det vill jag lyfta fram.
Det färgglada rutmönstret gör att affischen skulle sticka ut vid placering på en klassisk offentlig anslagstavla. Vi vill visa att vi är professionella, tillgängliga och nytänkande. Vi är framtiden! Därför baserades affischens färgval på just de känslorna. Blått för trovärdighet och lugn, orange för glädje och trygghet, rosa för lekfullhet samt vitt för professionalism.
Bokstävernas olika stilar symboliserar oss och vår breda kunskap vi fått under utbildningen. Den återkommande färgskalan i illustrationerna visar på hur mycket en kan variera en och samma grund. Som i vårt fall att vi i grunden har samma utbildning men skapar ändå alltid väldigt olika saker.
Vi är unika - tillsammans.
Back to Top